KATEGORIE PRODUKTÓW
Brak dostępu
BESTSELLERY
Patera 3 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826
Patera 3 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826

287,37 309,00 zł -7%

Patera na nodze 3 poziomowa LUBIANA VICTORIA
Patera na nodze 3 poziomowa LUBIANA VICTORIA

209,00

Patera 2 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826 (2)
Patera 2 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826 (2)

194,37 209,00 zł -7%

Piramida, etażerka 2 poziomowa LUBIANA VICTORIA
Piramida, etażerka 3 poziomowa LUBIANA VICTORIA

189,00

Patera 3 poziomowa CHODZIEŻ IWONA B826
Patera 3 poziomowa CHODZIEŻ IWONA B826

194,37 209,00 zł -7%

Piramida, etażerka 3 poziomowa LUBIANA CELEBRATION
Patera etażerka 3 poziomowa LUBIANA CELEBRATION

198,55 208,00 zł -5%

Patera etażerka 2 poziomowa  Lubiana Classic Biały
Patera etażerka 2 poziomowa Lubiana Classic Biały

147,87 159,00 zł -7%

Patera 3 poziomowa BOLESŁAWIEC DEK. 166A GU1001/814/818
Patera 3 poziomowa BOLESŁAWIEC DEK. 166A GU1001/814/818

409,00

Patera etażerka 2 poziomowa n/n Lubiana Classic Biały
Patera etażerka 2 poziomowa n/n Lubiana Classic Biały

175,77 189,00 zł -7%

Patera etażerka dwupoziomowa  Lubiana Classic Czarny
Patera etażerka dwupoziomowa Lubiana Classic Czarny

268,77 289,00 zł -7%

Patera 3 poziomowa na nodze BOLESŁAWIEC DEK. 166A GU1001/814/818
Patera 3 poziomowa na nodze BOLESŁAWIEC DEK. 166A GU1001/814/818

499,00

Patera etażerka 2 poziomowa  Lubiana Classic Czarny
Patera etażerka 2 poziomowa Lubiana Classic Czarny

166,47 179,00 zł -7%

Patera 3 poziomowa n/n LUBIANA CELEBRATION
Patera 3 poziomowa n/n LUBIANA CELEBRATION

212,97 229,00 zł -7%

Patera 1 poziomowa CHODZIEŻ IWONA B826
Patera 1 poziomowa CHODZIEŻ IWONA B826

92,07 99,00 zł -7%

Patera 23 poziomowa CHODZIEŻ IWONA B826
Patera 2 poziomowa CHODZIEŻ IWONA B826

175,77 189,00 zł -7%

Patera etażerka trzypoziomowa mosiądz CHODZIEŻ IWONA B013
Patera 3 poziomowa mosiądz CHODZIEŻ IWONA B013

330,15 355,00 zł -7%

Patera 1 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826 (2)
Patera 1 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826 (2)

110,67 119,00 zł -7%

Patera 2 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826
Patera 2 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826

259,47 279,00 zł -7%

Patera 3 poziomowa BOLESŁAWIEC DEK. 166A GU 1001/814/818
Patera 3 poziomowa BOLESŁAWIEC DEK. 166A GU 1001/814/818

469,00

Patera 1 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826
Patera 1 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826

175,77 189,00 zł -7%

Patera na nodze 24,5 cm  BOLESŁAWIEC DEK. 166A
Patera na nodze 24,5 cm BOLESŁAWIEC DEK. 166A

219,00

Patera 3 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826 (2)
Patera 3 poziomowa na nodze CHODZIEŻ IWONA B826 (2)

231,57 249,00 zł -7%

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Porcelanaszklo.pl obowiązujący od dnia 25.05.2018

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe

§ 10 Zastrzeżenia Konta

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 : Wzór reklamacji

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z Porcelanaszklo.pl Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez Porcelanaszklo.pl, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie.

 Sklep – prowadzony przez Porcelanaszklo.pl internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między porcelanaszklo.pl a Klientami, których przedmiotem są produkty.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z Porcelanaszklo.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy Porcelanaszklo.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

1. Adres siedziby i korespondencji: Główiew ul. Porcelanowa 7, 62-570 Rychwał.

2. Numer telefonu: 783520889.

3.  Adres e-mail: sklep@porcelanaszklo.pl.

§ 3 Wymogi techniczne

Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

1. Połączenie z siecią Internet,

2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, lub inne kompatybilne ze stroną’

3. Prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5,

4. Włączona obsługa JavaScript oraz pliki cookies,

5. Aktywna skrzynka poczty elektronicznej.

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami całkowitymi, które zawierają podatek Vat.

2. Do cen produktów wybranych w Sklepie doliczany jest koszt transportu do zamówień nie przekraczających wartość koszyka w wysokości 500,00 złotych.

3. Wybrane produkty należy dodać do koszyka w Sklepie w odpowiednich ilościach przez Kupującego.

4. Kupujący w celu złożenia prawidłowego zamówienia zakłada Konto podając swoje dane osobowe lub zamawia bez rejestracji, które wymaga podawania swoich danych osobowych przy każdym kolejnym zamówieniu, wybiera sposób dostawy, metodę płatności oraz akceptuje Regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,

- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,

- dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

5. Następuje zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia zostaje wysłane Klientowi na adres e-mail oraz jest widoczne w zakładce "historia zamówień".

 § 5 Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary.

1. Płatność gotówką przy odbiorze (Płatność dostawcy przy doręczeniu zamówienia).

2. Płatność gotówka przy odbiorze osobistego towaru w siedzibie Sklepu.

3. Przelew bankowy tradycyjny na konto bankowe Sprzedawców. Przy wpłacie należy jako tytuł podać nr zamówienia. Z chwilą wpłynięcia należności na konto, Sprzedawcy przystąpią do realizacji zamówienia.

4. Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.pl.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 1-3 dni roboczych.

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

3. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

4. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie podania danych osobowych.

5. Koszt dostawy Produktów, których łączna kwota nie przekracza 299,00 złotych, ponosi Klient. Powyższe nie dotyczy przesyłek realizowanych do Kupującego poza granicami Polski – Kupujący ponosi pełne koszty przesyłki w tym wypadku.

6. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Sklepu po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.

7. Sklep domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, należy poinformować o tym Sprzedawcę.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym na dane kontaktowe Sklepu.

3. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. Do przesyłki ze zwracanym produktem należy dołączyć

1. Oryginał paragonu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Koszt dostawy nie obejmuje zwortu.

§ 8 Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@porcelanaszklo.pl.

2. Reklamacja uszkodzonego towaru po dostarczeniu przez kuriera zostanie rozpatrzona po niezwłocznym poinformowaniu sklepu Porcelanaszklo.pl przez Klienta. Zwłoka w tym przypadku wynosi 7 dni od momentu odebrania przesyłki.

3. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona Porcelanaszklo.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@porcelanaszklo.pl i powinna określać co najmniej:

- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

- zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;

- przesłanie protokołu szkody sporządzonego z odpowiednią firmą kurierską oraz przesłanie zdjęć uszkodzonych produktów.

- żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).'

Porcelanaszklo.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Porcelanaszklo.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 9 Dane osobowe

1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:

- realizacji usług Sklepu;

- ewidencjonowania sprzedaży usług;

- kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- w celach podatkowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych,

- urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- operatorom przeglądarek internetowych w celach marketingu Sklepu. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel Sklepu. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Klienta,

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej Sklepu w zakładce. Przekazywane przez Klienta w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

10. Dane Klienta mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.

11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

13. Wraz z usunięciem Konta Klienta danych osobowych usunie jego dane na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

15. Sklep świadczy darmową usługę „Newsletter” polegająca na wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówionego „Newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres skrzynki poczty elektronicznej.

16. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

17. Zamówienie usługi „Newsletter" następuje poprzez wyrażenie zgody przy rejestracji, na stronie głównej Sklepu.

18. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając mail z takim żądaniem na adres: sklep@porcelanaszklo.pl.

5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

  1. Każdy „Newsletter" zawiera:

a) informację o nadawcy,

b) wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).

§ 9 Zastrzeżenia Konta

1. Klienta dane osobowe podane w trakcie rejestracji są tylko do dyspozycji w Sklepu w celu zrealizowania zamówień lub przesłaniu nowych ofert handlowych na adres poczty elektronicznej.

2. Klient ma między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania poprzez wyrażenie prośby  na e-mail: sklep@porcelanaszklo.pl. Administrator Sklepu zgodnie z wytycznymi Klienta wciągu 24 godzin od zgłoszenia usunie lub dokona zmian w Koncie Klienta, wysyłając potwierdzenie na adres e-mail zrealizowania wymaganych czynności przez Klienta.

Postanowienia końcowe

1. Porcelanaszklo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu Porcelanaszklo.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Porcelanaszklo.pl, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 : Wzór reklamacji

Regulamin z Opineo.pl :

Art. 23 ust 1 UODO stanowi, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 1) osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych(…) 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Jak wynika z powyżej przedstawionego stanu faktycznego, obowiązek przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety będzie wynikał bezpośrednio z Regulaminu stanowiącego część umowy. W związku z powyższym zachodziłaby druga z powyżej wskazanych przesłanek przetwarzania danych osobowych czyli przetwarzanie byłoby konieczne do realizacji umowy, albowiem osoba, której dane dotyczą byłaby stroną umowy sprzedaży. W przypadku, gdy mamy do czynienia z tą przesłanką, nie ma obowiązku uzyskania osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

______________________________________________ POLITYKACOOKIES ___________________________________________

Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu www.porcelanaszklo.pl  w związku ze składaniem zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu www.porcelanaszklo.pl.

Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną dyspozycję Klienta. Dyspozycję taką należy przesłać na adres e-mail: sklep@porcelanaszklo.pl, pocztą na adres firmy DES YOUNG.

W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do porcelanaszklo.pl
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
porcelanaszklo.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

 

Newsletter

Chcesz być na bierząco z ofertą
oraz nowościami w naszym sklepie?

Zapisz się do newslettera!

INFORMACJE O SKLEPIE

"DES YOUNG" Kamila Andrzejewska
Główiew, ul. Porcelanowa 7, 62-570 Rychwał
Skontaktuj się z nami: 783-520-889
E-mail: sklep@porcelanaszklo.pl

zamknij

Moje konto

Katalog

Dla kupujących

zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj Close